סדנאות אישיות 

Leonie's  Individual Workshop

סדנאות אישיות - יצירה מתוך החיבור עם החימר, רגשות, מצוקות ושמחות מתורגמים לפיסול בתהליך דינמי, תוך כדי שיח - במפגש המאפשר מיקוד אישי. 

Individual, personal work in clay - that allows for ongoing discourse, focus and self expression, while translating  emotions and challenges into ceramic art.