June 2, 2018

קבלה  והשלמה

השיח של קבלת האחר מלווה את חיינו בקולניות בכל התחומים.

חשבתי שבעצם לשים את עצמי במקום האחר קצת, לחשוב את עצמי במקומו, זו דרך

לקבל דעות שהן מנוגדות לשלי.

עם הזמן גיליתי שזה גם לא פשוט לעשות את זה, וגם לרב אין סיבה לנסות. הרב קובע

והרב גדל...

היום אני נוטה להאמין...

April 4, 2018

בשנים האחרונות בהן התמקדתי בתרגומים, עריכה והוראת אנגלית, כל הזמן ישבתי. בעצם היום שלי גוון רק בכיוון הכיסא המסתובב – פעם למחשב ופעם לשלחן עם התלמידים. לא באמת הייתי חייבת לקום.

היה מעבר קצר בין תקשורת מסוג אחד לתקשורת האחרת.

עכשיו שחזרתי לסטודיו  אני בתנועה מתמדת....

March 27, 2018

  • לאט לאט, לאחר 5 שנים של התמקדות בשיווק של תרגום לאנגלית, עריכה והוראת אנגלית,  התחלתי להרגיש זיקה חזקה ומתחדשת לשפה שהזנחתי קצת ... יצירה בחמר.  מה זה הזנחתי "קצת"... הזנחתי. הסטודיו בלופט שלי בפרדס חנה, עמד מיותם ומעלה אבק, הכלים ארוזים, החמר מתייבש, ואני כל העת ב...

Please reload

Our Recent Posts

קבלה עצמית, קבלת האחר - תרגום מחשבות ורגשות לחמר

June 2, 2018

החיבור האישי, המסר שעובר

May 21, 2018

נפרדת מיצירות

May 8, 2018

1/1
Please reload

Tags

Please reload

Contact

054-4637974

©2018 by Leonie's Ceramic Art. Proudly created with Wix.com